Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy Związku Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel. (22) 48 68 169
fax. (22) 48 68 403
e-mail: piotr.galazka@zbp.pl

Numer rachunku Sądu: 33 1020 1042 0000 8402 0236 2713