Jerzy Bańka

Sądem Polubownym kieruje Prezes Sądu, którym od 2021 roku jest Pan Jerzy Bańka – prawnik, radca prawny, ekspert i specjalista z zakresu prawa bankowego, rynku papierów wartościowych oraz kredytu konsumenckiego związany z bankowością od 1991 roku. Uczestniczył – reprezentując ZBP – w pracach legislacyjnych nad głównymi regulacjami rynku finansowego. Współtworzył główne regulacje sektora bankowego, takie jak: Zasady Dobrych Praktyk ZBP, arbitraż bankowy, regulamin Sądu Polubownego przy ZBP. Były Wiceprezes Związku Banków Polskich oraz były Dyrektor Zespołu Legislacyjnego-Prawnego ZBP; były Sekretarz Sądu Polubownego oraz w latach 1994-2011 członek Prezydium i Wiceprezes Sądu Polubownego.