Piotr Gałązka

Sekretarzem Sądu, który koordynuje całokształt bieżącej działalność Sądu, dbając o efektywne działanie instytucji, w szczególności kierując pracami Sekretariatu Sądu, jest od 2021 roku Pan Piotr Gałązka – prawnik, adwokat niewykonujący zawodu, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, specjalizujący się w zakresie prawa bankowego, prawa arbitrażowego oraz prawa i procesu legislacyjnego Unii Europejskiej. Autor wielu publikacji naukowych i prasowych z zakresu prawa bankowego, prawa UE w zakresie usług finansowych oraz arbitrażu. Wcześniej, w latach 2010-2015, pełnił funkcję Sekretarza Sądu.