Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy Związku Banków Polskich jest stałym sądem polubownym z siedzibą w Warszawie, funkcjonującym w ramach prawnych wyznaczonych przez Część Piątą Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Jako jedna z najdłużej działających instytucji arbitrażowych w Polsce, Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy Związku Banków Polskich oferuje zainteresowanym podmiotom skuteczne narzędzie rozwiązywania sporów jakim jest arbitraż.